FÖRELÄSNING

VARVSSLAMMER 10 maj kl 15.00 med Aino Trosell:

”VARVSSLAMMER kastar in dig i slamret och röken på ett varv. Ramen är tung industri,  gnistor, buller och rök. Innehållet är människors relationer, drömmar och känslor.
Jag berättar om min bok; form, syfte och bakgrund. Man får gärna avbryta. Jag är ingen historiker, dock ett fossil som var med om en viktig epok i Göteborgs och Sveriges industrihistoria.”

Arr.: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ABF Stockholm, ABF Göteborg