VARVSSLAMMER ÄR UTE!

Och har redan fått sin första recension i Dast Magazine av Kjell E. Genberg som bland annat skriver:

  ”Varvslammer är hennes tjugosjunde bok och kommer passande nog till Göteborgs 400-årsjubileum. I denna mix av essäer, dikter, som ofta lyfter kvinnors betydelse inom vardagsliv och politik, skriver Trosell om varvsepokens betydelse för Göteborg och resten av Sverige Arbetet där var tungt och sällan helt riskfritt och som boktiteln slår fast slamrigt. När varven gick som bäst var framtidstron stark och de drog till sig folk från hela landet som fick sin försörjning där. Inte minst kvinnor som rekryterades som svetsare, traversförare och kranförare. De blev skickligt yrkesfolk och kom att accepteras i den annars mycket mansdominerade och tuffa miljön.

Jag fängslades mest av den långa inledningsnovellen Resan till friheten, om Isak som vill till sjöss men hindras av en välmenande mor. Till sist får han ändå sin vilja fram och hamnar i Göteborg. Texten fängslade mig eftersom jag kände igen så mycket från min egen första bekantskap med staden dit jag kom 1957 för att mönstra på en båt.

  Övriga texter är av varierande art men alla lika igenkännande oavsett om det handlar om det hårda arbetet inne i fartygsskrov eller i den ansvarsfulla ensamheten högt uppe i en kran. Människorna beskrivs som människor är oavsett om de är rörläggare eller plåtslagare, längst ner i hierarkin eller basar.

  Epoken finns inte kvar längre men den återuppväcks i Aino Trosells äreminne.”