månadsarkiv: maj 2017

FOLKNYKTERHETENS DAG

Nu randades den stora förbudsomröstningen. Att denna alls kom till stånd kunde man tacka nykterhetsrörelsen för. Den fråga som befolkningen skulle rösta om gällde allmänt rusdrycksförbud, eller inte. Ja-sidan drev frågan hårt. Motboken hade införts…