VARVSSLAMMER

Det var farligt, det var skitigt, det var kallt och tungt. I den här boken kastas du rätt in i varvsslamret på Göteborgs norra älvstrand. Här bedrevs arbeten på vilka vi trodde oss bygga en framtid i staden Göteborg, som hade dragit till sig folk, våg efter våg.

På den tiden var det gigantiska industriområdet avstängt för allmänheten. Ingen som inte arbetade på varven kom ner till vattnet. Nu är stängslen sedan länge rivna. Istället bostäder direkt på de kajer vid vilka världens största tankers byggdes och dit ingen fick komma in. Nya företag och institutioner med spetsen vänd mot framtiden poppar nu upp. Det är fint att arbeta och att bo på de gamla varvsområdena. Resan dit har tagit fyrahundra år. Från början var allt detta vassar och bondeland. Sedan etablerade sig Göteborgs mekaniska verkstad och sedan Götaverken. Därefter blev det stor brist på varvsarbetare just när boken utspelar sig.

Kvinnor rekryterades som svetsare, traversförare och kranförare men de hade skinn på näsan. Dessa kvinnor togs väl emot på varven och blev yrkesskickliga samt omhuldade i den mansdominerade tuffa miljön. Känslan? hos dessa kämpar var: Vi blommar nu, vår bästa tid är nu. Framtiden bär vår frukt. Varvsslammer är en historisk berättelse med stor värme. (Personalens favorit, Akademibokhandeln).

Varvsslammer är en jubileumsbok för stadens 400-årsjubileum. Recensionerna är fina och boken unik med sitt skönlitterära berättande till sjuttiotalet dokumentära varvsbilder.

Beställ direkt från författaren med ev. önskemål om signering. Skriv till: mail@ainotrosell.se, uppge namn, adress och telefonnummer. Swisha 200:- när boken anlänt.