MIDSOMMAR…

…i rök och damm som i Varvsslammer. Eller på lövad bana som i Gränsmark. De nyss utkomna böckerna utspelar sig i storstad och varvsindustri i tidigt 70-tal respektive glesbygd utefter en lantbrevbärarlinje i nutid. Och själv befinner jag mig i en sommarstuga vid Västerhavet. Men drömmar och behov är universella och mänskligt liv är alltid lika spännande. Hur ska det gå? Ja hur ska det gå – fast vi vet det. Att den här leken är hundraprocentigt dödlig, förr eller senare. Under tiden kan man lyfta varandra med konst och berättelser tills det slutligen skymmer mot midnatt. För att lika snabbt bli gryning och fåglarna som tystnat åter börjar sjunga. Den svenska sommaren är ett under. Man borde inte sova. Man borde inte arbeta. Man borde se på stjärnorna och man borde ta del av spännande berättelser…

https://shop.hoi.se/gransmark

https://breakwater.se/varvsslammer.html