OVE ALLANSSONSTIPENDIET

Pressmeddelande från Ove Allanssonsällskapet

Stipendier till Aino Trosell och Anders Wällhed

Styrelsen för Ove Allanssonsällskapet beslutade igår 2021-08-26 att utse Aino Trosell och Anders Wällhed till årets Allanssonstipendiater. Stipendiet är på 15 000 kronor vardera.

Aino Trosell och Anders Wällhed belönas för deras mångåriga kulturinsatser i Ove Allanssons anda.

Författaren Aino Trosell har skrivit närmare 30 romaner sedan hennes debut med Socialsvängen 1978. Hennes huvudpersoner är jordnära och lever i en annan verklighet än samhällets makthavare.

Ainos senaste bok Varvsslammer som kom ut i år berättar om de åtta första kvinnliga svetsarna som började på Arendalsvarvet. Aino Trosell var själv en av de kvinnliga svetsarna som då började på varvet.

Varvsslammer blir till en hyllning av de kvinnliga pionjärer som bröt manligt motstånd och blev respekterade för sitt yrkeskunnande.

Anders Wällhed har bakom sig en karriär som skådespelare, radiojournalist, regissör och författare. Under många år samarbetade han nära med Ove Allansson. De skrev bland annat tillsammans 1985 Spökmatrosens sånger, en samling realistiska och moderna sjömansvisor.

Med tre diktsamlingar i slutet på 1980- och början på 1990-talet om Stigbergs-Lasse skildrade Wällhed på ett lysande sätt tillvaron för en något nedgången sjöman som gått iland. Han visar här upp ett sensuellt språk i sina visor, kortprosa och ballader.

Sammantaget är Aino Trosell och Anders Wällhed två värdiga mottagare av 2021 års Ove Allanssonstipendier.

För ytterligare information kontakta gärna Lennart Johnsson, ordförande i Ove Allanssonsällskapet, på telefon 070 592 70 81.

Fotnot: Ove Allansson 1932-2016 är Sveriges meste och främste sjöförfattare genom tiderna. En tid efter det att Allansson avled bildades Ove Allanssonsällskapet. I samband med detta inrättades också ett stipendium som årligen ska delas ut till kulturarbetare som verkar i Ove Allanssons anda. Tidigare stipendiater är författarna David Ericsson 2019 och Karin Smirnoff 2020.