SNART ÄR DEN HÄR……

VARVSSLAMMER är på tryckeriet och kommer snart ut. Enligt förlaget Breakwater Publishing finns den fysiska utgåvan redan 31 mars, en smygande och spännande start utan angiven recensionsdag. I förordet skriver Sjömannens legendariske Lennart Johnsson: ” Boken utformas till en hyllning av de kvinnliga pionjärer som bröt manligt mot­stånd och blev respekterade för sitt yrkeskunnande. Detta trots att kvinnorna sam­tidigt fortsatte ha huvudansvar för att hämta och lämna på dagis och för markservi­cen i hemmet. Det är också en kärleksfull beskrivning av en viktig del av Göteborgs industrihistoria, av storvarvens sista år.”

Ett fint s.k. akterord är därtill författat av Bengt Tengroth. Och däremellan: 300 sidor varvsslammer i sin ädlaste skönlitterära form, en sepiafärgad resa till ett där och då…