FUCK CORONAN……………

…det går att arrangera författarmöten ändå. Tack ni fantastiska arrangörer som lagt ner extra arbete och omsorg så att författaraftnar och signeringar coronasäkert har kommit till stånd! Glest mellan stolarna. Spritflaskor lite varstans. Muntliga och skriftliga förmaningar. Och en publik som förstår vad som gäller. Tack vare all denna omtanke har jag kunnat framträda och berätta om GRÄNSMARK i Deje, Ludvika, Smedjebacken, Falun, Rättvik och Malung inte minst – hemprovinsen i mitt hjärta. Och färden fortsätter, till Bengtsfors, Årjäng, Karlstad och Göteborg naturligtvis, där jag bor och där skrivandet är en del av livet så länge jag har det.