FÖRSTA INTERVJUN OM GRÄNSMARK

Malungsbladet steppar upp med flera sidor Gränsmark och Trosell fastän det egentligen är ett annonsorgan. Härmed bevisas att man visst kan bli profet i sitt eget land, ity jag är född och uppvuxen i Malung. Men inte blivit portat som Strindberg blev från Kymmendö eller Delblanc blev från Vagnhärad, det finns fler exempel på författare som anses ha chikanerat sina hemtrakter. Men inte här inte. Och då spelar det ingen roll att trakten synes bolma av oberättade historier om mördare, fastän de verkliga morden i denna lugna trakt går att räkna på ena handens fingrar.

https://malungsbladet.se/kultur-noje/aino-trosell-siv-dahlin-ar-min-basta-arbetskamrat/