INDUSTRIHISTORIA NU!

 

DET ÄR HÖG TID FÖR ETT VARVS- OCH INDUSTRIHISTORISKT CENTER!

En lobbygrupp har under tre års tid verkat för att ett center i Göteborg ska skapas där regionen och Göteborgs fantastiska industrihistoria visas upp och där även framtidens utmaningar identifieras. 

  Göteborg har varit, är och kommer under överskådlig tid att vara Nordens största industristad med Nordens största exporthamn. Berättelserna om allt detta väntar på att gestaltas.

  Centret ska ligga centralt i klassisk varvsmiljö med direkt anknytning till vattnet. Det kommer att utgöra stadens, regionens och landets nya besöksmål.

  Denna nya och spektakulära mötesplats bjuder på en spännande interaktiv historisk utställning, tillika showrooms för nutidens och framtidens industriteknik. Hit strömmar utländska besökare, affärspartners, skolbarn, studenter, allmänhet, turister och kanske forskare och konstnärer liksom investerare samt folk under utbildning i näringsliv och administration.

  På uppdrag av lobbygruppen och med finansiellt stöd av Västra Götalandregionen och företaget Etteplan har nu en förstudie genomförts av fil.dr. David Anthin. Vi är stolta och mycket nöjda med resultatet. Förstudien utgör ett viktigt etappmål i arbetet för det center som måste skapas innan bilderna bleknar. Kunskaperna om stadens och regionens industrihistoria, verksamhet och framtid utgör även en viktig del i ett hållbart integrations- och jämställhetsarbete.

  Studien presenterades den 15:e januari 2019 för ett sjuttiotal intresserade personer från industrin, staden, regionen, akademin och olika intresseföreningar. Den finns att läsa här: http://www.kistone.se/portfolio_page/varvs-och-industrihistoriskt-center/

  Förstudien ska nu presenteras för stadens och regionens beslutsfattare samt aktörer inom näringsliv, logistik, akademi, civilsamhälle, turism m.fl. 

  Lobbygruppen avser att inom kort bilda en förening med fortsatt syfte att arbeta för ett förverkligande av VIC.

Är du intresserad, vill diskutera, har frågor o/e önskar deltaga i detta utvecklingsarbete, vänligen hör av dig till ordföranden i lobbygruppen:

stenake.lyngstam@gmail.com , mobil:  076 – 587 46 72

LOBBYGRUPPEN består för närvarande av följande personer: Sten-Åke Lyngstam, Fordon, Museum Aino Trosell, Författare Hans Nilsson, Skeppsbyggnation Tommy Björkqvist, Fordon o mekanik Stig Hakner, Fordon o mekanik  Rolf Kurz, Logistik marin Jörgen Wallroth, Hamnkapten
Bengt Persson, Skeppsbyggnation Kurt Bruhn, Fordon