FOLKNYKTERHETENS DAG

Nu randades den stora förbudsomröstningen. Att denna alls kom till stånd kunde man tacka nykterhetsrörelsen för. Den fråga som befolkningen skulle rösta om gällde allmänt rusdrycksförbud, eller inte.

Ja-sidan drev frågan hårt. Motboken hade införts nittonhundrasjutton. Nu, fem år senare, skulle den sista byggstenen till ett helt nyktert samhälle läggas på plats. De svåra sociala problemen skulle därmed automatiskt försvinna. Nykterhetsfrågan var i hög grad politisk. Det gällde totalförbud för rusdrycker i Sverige.

Totalförbud.

Inga rusdrycker alls i vårt land.

Valkampanjen sköttes av organisationerna. De politiska partierna låg alla lågt, utom kommunisterna. Dessa pläderade för totalförbud.

Det var före vodkans tsunami i Sovjet, före rödvinets svallvåg i den moderna vänstern och före brännvinspluntorna muntra kluckande i innerfickorna hos de kommunistiska skogsarbetarna i vårt kök.

Albert Engström ritade en affisch med appellen Kräftor kräva dessa drycker. Den var rolig, det måste man tillstå. Men den hade ingen effekt. Inte i Dalarna i varje fall. Och i synnerhet inte i Malung, där en och annan kräfta möjligen förekom i någon bäck, men där dessa skörpmackär – skalbaggar – naturligtvis inte ÅTS, man var väl inte pervers. (ur Helmers vals)

På Kristi Himmelfärdsdag är det även Folknykterhetens dag. Låtom oss sända en vördnadsfull tanke till dem som gick före och som aldrig någonsin drack alkohol. Förutom i nattvarden. Man hade höga ideal och man var puritan. Alkoholen var en fara som kunde utarma envar såväl fysiskt som mentalt. Det fanns inga marginaler på den tiden. Man hade inte råd att överkonsumera någonting.

I synnerhet inte sprit.

Bilderna föreställer en skidutflykt med logen till fäboden Vällåsen, Helmer längst bak i hög krimmermössa. Gratulationskort efter 25 år i logen. Det i början av 30-talet nya huset i Jägra by som logen Morgonljus medlemmar själva byggde och där det under många år bedrevs en intensiv verksamhet, helt ideellt. Demonstration i Malung inför förbudsomröstningen – ja-sidan fick över 80 % av rösterna i Malung. Slutligen uppsitsa i logen, Helmer längst bak i slips. Flickorna handarbetade medan pojkarna stod för underhållningen.