2014-01-08 16.18.19

Wollter avtackas sista föreställningen Stockholms Stadsteater 8 januari 2014