ETC recenserar En egen strand:

”Aino Trosell uppvisar en fantastisk förmåga att gräva djupt i människans känsloliv web2-189x300och placera detta i ett politiskt och socialt sammanhang utan att en enda gång bli mästrande – just nu kan jag faktiskt inte komma på någon annan författare som på ett lika insiktsfullt och vackert sätt skildrar den press från patriarkat och högerpolitik som så många kvinnor i Sverige lever under idag.”

Läs hela recensionen här.