Arbetet: Ger ursinnet en riktning

en-egen-strand-_-trosell”Aino Trosell behandlar och vidrör däri några av vår tids avgörande frågor genom att låta systrarnas tidigare liv och motsättningarna på ön ständigt reflektera ett större sammanhang. I det skenbart lilla och privata väcker Trosell liv i de stora frågorna. Den yttre och inre dramatiken i romanen går knappt att beröra utan förstöra den laddning och spänning – vilka är betydande – som finns i romanen.

En av romanens största förtjänster är att hon lyckas med det allt annat än enkla konststycket att genom två kvinnors liv på en öde ö mycket långt borta spegla vår tid, vårt samhälle och de tilltagande orättvisorna. ”

Läs hela recensionen här.