VEM ÄGER VÄRLDEN?

Hur långt sträcker sig

själva ägandet?

Jag förstår ingenting

kanske att nån vet.

Hur långt ner i jorden

äges åkrarna?

Hur långt upp i himlen

äges skogarna?

Äger någon helvetet?

Änglarna däruppe?

Hur långt räcker ägandet?

Hoppas att nån vet.

Brinnande magma – och stjärnor –

kan dessa verkligen ägas?

Gud är den enda som härskar

brukar det ju alltid sägas!

Jag förstår ingenting

kanske att nån vet…

allting snurrar runt i ring,

hjärnan känns så het…

äger nån jorden

ingår nog ett helvete

men vi som bebor den

måste vi bo just i det?

 

Äger nån helvetet?

Änglarna däruppe?

Hur långt räcker ägandet?

Hoppas att nån vet.

Brinnande magma – och stjärnor –

kan dessa verkligen ägas?

Gud är den enda som härskar

brukar det ju alltid sägas!

 –

– Fribolångas sång i pjäsen Eld i berget