TILL EN UNDERVATTENSARBETARE

Vågar du dyka

på de farliga djupen

där ingen vet

vad som döljes

därhän?

 

Vågar du simma

över okända vatten

där ingen har varit

nej ingen

min vän?

 

Vågar du låta

dig föras till botten

till botten

av djupen

som ingen har sett?

 

Låta dig sugas

nedåt i blindo

dit okända krafter

sitt famntag berett?

 

Ser du djupen?

Vågar du språnget?

Vågar du möta din

undergång?

 

Eller en visshet

att de farliga djupen

skimrar som snäckskal

bland stål och

betong?