BILDEN AV KÄRLEKEN

Bilden av kärleken är så vacker

man är alltid ung

man är alltid frisk

man har alltid tillräckligt med pengar

Bilden av kärleken visar upp

ljuv romantik

sen erotik

och livets grönaste ängar.

 

Men om man är ful, har tjocka ben

om man är över fyrti sen?

Om man har fyra barn?

Kanske har mistat karln?

Och om man är schizofren?

 

Då passar inte kärlekens bild

om man är sjuk

eller om man är skild

eller om man har billiga kläder

Då får man inte räknas till dom

vars liv står i blom

som åker till Rom

som har rika och mäktiga fäder.

 

Om man är gammal, har förtidspension?

har ropat in möblerna på en auktion?

Om man har ledbesvär

men inte nån karriär?

Får man inte va me om sånt där?