JANUARI

Forsbyn – blå byn

En långtradare ålande

nerför den smala vägen

Dess ögon lyser

den skjuter rygg

med timmer

uppifrån Limskogen.

 

Kattrumpornas vita rök

mänskornas värme.

Gatlyktornas låtsade stadsljus

belyser fjöstak

fryser

Men de tre bergen

mot norr vet redan

att det är dag.

 

I bilens signade tystnad

barnets ögon åter

mot morgonen

Dess tillit

till det som ännu ej

oss hänt haver.