ÄLDRE TITLAR

Röda Lacket

Den ärade läsaren undrar förstås vad Röda Lacket egentligen har med mig att göra. Det är väl bara en gimmick tänker ni säkert, ett sätt att göra sig märkvärdig”. Så inleds denna mustiga, sanna, humoristiska och kloka samling kåserier.

Under Södra korset

Under Södra korset är en roman om två kvinnor på en öde ö på soliga breddgrader.
Deras dröm om resan till paradiset har blivit verklighet.
”Vår nya tillvaro här på ön, där livet självt för första gången får stå mitt på scenen, är som en
obrukad pannå, ett vitt ark, en tom bildskärm – det är upp till oss hur det skall bli. Vi fick ännu en chans. Den här gången ska vi inte förslösa oss”, tänker en av dem.
Men här är inte bara sol, hav och vajande palmer. De båda kvinnorna har också mycket att
samtala om, mycket att reda ut…

Kärleksbrottet

I Kärleksbrottet förs läsaren in i en ”främmande” värld mitt i det vardagsliv som ständigt förs.
Aino skriver om arbete och kärlek, om vuxenstudier och långpendling, om kulturkonfrontationer
mellan storstadsbor och lokalbefolkning.
Titelnovellen har en lika upprörande som överraskande sensmoral, där själva arbetet direkt
påverkar det äkta parets intimaste liv.

Facklorna

Minns du hårdheten, säger han. Missunnsamheten, kölden, jag klarade det inte.
Nej, jag minns inte, säger jag, jag minns kamratskap och hemtrevnad och överdådiga mackor,
det är vad jag minns från Lindholmen.
De som blev över när de stora Göteborgsvarven las ner, de som tvingades iväg från Norrland
och Finland, om dem handlar romanen. Ett kollektiv med både arbetsglädje och yrkesstolthet, men där var och en har sitt eget förflutna,sin egen ensamhet att kämpa emot. Så lite de vet om varandra egentligen, om de andras hopp och längtan… .
Facklorna är inte bara en berättelse om livet på en arbetsplats, utan också en inträngande skildring av personerna som befolkar den: Anna med sin obeskrivliga börda, Göte med sina skuldkänslor, Veikko som tappar taget en tid, Lappen som ger upp.

Samnanger

Detta är en roman om längtan.
Isak föds in i en kall värld. Det är långa vintrar och långt mellan människorna. Han längtar söderut. Hans längtan bär honom genom den kulna barndomen. En dag sticker han. Hur gick det för han Isak, Britts pojk – en av de tusentals stockarna som älvarna bar ner mot städerna i början av sextiotalet?
I sin tredje roman skildrar Aino Isaks uppväxt och utveckling från barndomen i norra Dalarnas skogar till det sjudande arbetslivet i sextiotalets Göteborg.
Varvens orderböcker är ännu fyllda… .
När fartyget Samnanger en dag i maj 1971 springer i luften i flytdockan undgår Isak av en tillfällighet döden. Men ändå är katastrofen en sorts slutpunkt i hans liv.

Hjärtstocken

Nu öppnas Varvets pulsådror. Frivilligt förmås arbetare och tjänstemän lämna den en gång så självklara tryggheten, till en framtid i tidsbegränsade nedläggningsföretag.
Trygghetslagar sätts ur spel. Det finns ingen väg tillbaka.
De som bestämmer vet detta.
För dem är Varvet bara en mjölkko som gått i sin. Men för människorna som arbetat där är hon allt som livet rört sig kring och kanske går ut på. Arbetet.