EN HEL MÄNNISKA

En hel människa är en kämpande människa

en hel människa är sällan harmonisk

en hel människa är på väg

en hel människa arbetar jämt

utan att

veta om det.

 

En hel människa blir aldrig färdig

med livet

En hel människa dör

med verktygen

fortfarande i händerna

vet sällan om att hon är

lycklig!