SPELADE PJÄSER

Vi lever vi lever Fria Pro/Stockholms Stadsteater 1987

Dyk Örebro länsteater 1989, Scenforum Kristianstad 1996

Eld i berget Teaterföreningen Eld i berget 1988, 1989, 1990, 1991, 1992

Lusten finns – Gråten är borta Ulleruds kultur & teaterförening 1991, 1992, 2003, 2004

Tokans dröm Arbetsmiljöfonden/Astrid Assefa 1992 ff

Masungen Teaterföreningen Eld i berget 1993, 1994

Pojkjäveln Teater Äsch, Sundsvall 1996 ff

Isbränna Unga Riks 2000